Vrijmetselarij


De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap waarvan de wortels terug te voeren zijn tot het begin van de 18de eeuw. Voor menig Vrijmetselaar is het al heel moeilijk om uit te leggen wat het nu precies is, wellicht omdat het vrijmetselaar-zijn bovenal een ervaring is. Een ervaring die ligt in de inwijdingsritualen (leerling, gezel en meester) en in het werken met symbolen. Heel wat symbolen komen voort uit het oude ambacht van de steenhouwer en metselaar. Maar ook universele symbolen, zoals de zon en de maan, maken deel uit van de vrijmetselaarssymboliek.

De vrijmetselarij kent een oude traditie

Het ontstaan is moeilijk vast te stellen, maar er zijn een tweetal data die erg belangrijk zijn. In 1717 besluiten vier Engelse loges samen te gaan werken onder de naam van Grand Lodge. In 1723 zag de Constitutie van Anderson het licht. Overigens valt het nog niet mee om een begindatum vast te stellen. Volgens sommigen zijn er zelfs sporen van de Vrijmetselarij te vinden in het oude Egypte.

Stacks Image 286

Vrouwelijke vrijmetselaars

De geschiedenis van de vrijmetselarij is niet altijd even eenduidig. Zo valt het ook niet mee om vast te stellen wanneer de eerste vrouw werd ingewijd. In 1725 werden de eerste vrouwen in Frankrijk ingewijd. Dit gebeurde niet in een mannenloge, maar hiervoor werden adoptieloges gerealiseerd. De eerste vrouw die in een mannenloge werd ingewijd heette Elizabeth Aldworth. Ze werd ingewijd in Ierland in de werkplaats van haar vader (burggraaf doneraile) omdat ze de bijeenkomsten door een gaatje in de muur gade sloeg. Ze zou al voor 1717 zijn ingewijd, wat haar de eerste vrouwelijke vrijmetselaar maakt. Zij heeft de werkzaamheden regelmatig bijgewoond, het Boek over de statuten in 1744 getekend en aan het einde van haar leven heeft ze maçonnieke begrafenis gehad. Ook is zij geportretteerd in haar Maçonnieke dracht. In Frankrijk werd op 14 januari 1882 een vrouw (Maria Deraismes) opgenomen in de werkplaats Libre Penseurs. Dit had overigens een directe schorsing van de betreffende werkplaats tot gevolg omdat dit gedrag volgens de obediëntie onbetamelijk was. Uiteindelijk leidde dit voorval tot de oprichting van de Droit Humain in 1899.
Stacks Image 308
In 1901 stichten de Broeders van het Grand Lodge de France adoptieloges waarin alleen maar vrouwen worden ingewijd. In dezelfde tijd ontstaan in Engeland vrouwelijke vrijmetselaars loges. De werkwijze is volledig identiek aan de werkwijze in de mannenloges. In 1935 wordt in Frankrijk besloten tot autonomie van de vrouwenloges.

Werkwijze en symboliek

Wanneer je als vrijmetselaar wordt ingewijd, dan wordt je lid van een werkplaats. De inwijding bestaat uit een ritueel (op basis van oude ritualen) waarin je wordt ingeleid in de symboliek en de symbolen van de betreffende graad. Om te beginnen wordt je ingewijd als Leerling. Als leerling hou je je bezig met de studie van de symbolen en de studie van het rituaal om tot zelfkennis te komen. Je vorderingen toon je aan de werkplaats door middel van een bouwstuk. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is dus het beluisteren van de bouwstukken van anderen en het compareren hierop (vragen stellen en andere ideeën er tegenover stellen). Het bijzondere van deze activiteit is dat niet het gelijk krijgen centraal staat, maar het zoeken naar waarheid en hiertoe zijn luisteren, twijfel en andere perspectieven erg belangrijk.

Stacks Image 325

Informatieboekje

Heeft deze beschrijving uw interesse gewekt, downloadt dan ons informatieboekje, daarin kunt u nog veel meer informatie vinden, zoals inspiratiebronnen, bekende vrijmetselaars, etc.

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en geanonimiseerd.

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver