Universele Broederschap

Als ingewijde vrijmetselaar en lid van een werkplaats en (groot)loge maak je deel uit van een wereldwijde broederschap. Over heel de wereld werken vrijmetselaar in hun werkplaatsen / tempels aan de hand van dezelfde symbolen en gelijksoortige ritualen aan de tempel der mensheid. Deze broederschap gaat over tijd en ruimte heen, ze begon in het verleden en rijkt uit naar de toekomst.

Concreet betekent dit, dat u al reizende over de wereld deel kunt nemen aan de maçonnieke arbeid ter plaatse. We noemen dat visiteren. Dat kan natuurlijk ook in eigen land. En dit is een heel bijzondere ervaring. Het is een warm welkom onder gelijken en toch zijn er verschillen, soms subtiel soms heel herkenbaar. Maar in alles is te ervaren dat de maçonnieke arbeid zoekt naar dat wat ons bindt en zich niet richt op dat wat ons scheidt.


Stacks Image 99

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en geanonimiseerd.

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver