Links naar andere sites op het internet

Op het internet is veel informatie te vinden. Niet alles is even betrouwbaar en er is een grote stroming anti-vrijmetselarij. Maar ook deze pagina’s zijn interessant om te lezen. Ze gaan over samenzweringen en wereldheerschappij. Hieronder volgt een overzicht van websites van de verschillende obediënties die betrouwbare informatie geven over vrijmetselarij als een persoonlijke weg om een eigen zoektocht naar het goede leven vorm te geven.

Vrijmetselarij in Nederland

In Nederland zijn er verschillende organisaties actief.
Het Grootoosten der Nederlanden - vrijmetselarij voor mannen
De Droit Human - gemengde vrijmetselarij
Het Grootoosten van Luxemburg - gemengde vrijmetselarij - heeft een loge in Leeuwarden
Het Nederlands Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij - gemengde vrijmetselarij
Een vrije gemengde loge in Den Haag: Loge Ziggurat
Een vrije gemengde loge in Leiden: Loge Ishtar

Hier kun je wat algemene informatie vinden over Gemengde Vrijmetselarij in het Nederlandse taalgebied:
Gemengde Vrijmetselarij

Maçonnieke Uitgevers

FAMA, maçonnieke uitgever: De doelstelling van FAMA is het verspreiden van het maçonnieke gedachtegoed, onder zowel vrijmetselaars als geïnteresseerden in de vrijmetselarij.
Hun boeken kunnen online, via hun webwinkel besteld worden.
De stichting Ritus en Tempelbouw: Deze stichting geeft o.a. rituaal-ondersteunende en verdiepende werken uit. Ze is ook de uitgever van het Tijdschrift Toth, het maçonniek tijdschrift voor de leden van de stichting.

Vrijmetselarij voor vrouwen

Order of Women Freemasons
Frauen-Großloge von Deutschland
De Vrouwengrootloge van België
Women's Freemasonry - USA
Loges in Denemarken: Lilium en Freja
Grande loge féminine de France
Grand Logia Feminia de Espana

In de wereld

Overkoepelende organisaties in Europa / Wereld. Deze samenwerkingen leiden in de praktijk tot erkenningen. Dit wil in de praktijk zeggen dat de activiteiten worden gezien als activiteiten van vrijmetselaren. Hierbij worden bijvoorbeeld specifieke eisen gesteld, zoals bijvoorbeeld ‘onder vrouwen’. In de praktijk betekent dit dat je als lid van een hierbij aangesloten loge kunt visiteren (op bezoek kunt gaan) bij andere loges.
Climaf - overkoepelende organisatie voor vrouwelijke obediënties.
Clipsas - overkoepelende organisatie voor ‘niet reguliere’ obediënties.
European Masonic Alliance - overkoepelende Europese Organisatie
United Grandloge of England - overkoepelende organisatie voor ‘erkende’ mannen obediënties

Musea en bibliotheken

Cultureel Maconiek Centrum Prins Hendrik
Belgisch Museum voor Vrijmetselarij
Library and museum of Freemasonry

Nog een overzicht van allerlei links: vrijmetselarij op het web

Literatuur

Speciaal voor geïnteresseerden hebben we een informatieboekje over de Vrijmetselarij

Ter ere van de dag van de vrijmetselarij verschijnt er ieder jaar een speciale uitgave van het periodiek Vrijmetselarij.
We hebben hier de uitgaven van 2011 t/m 2017 voor je beschikbaar:
Ken Uzelf 2011
Vrijmetselarij 2012
Vrijmetselarij 2013
Vrijmetselarij 2014
Vrijmetselarij 2015
Vrijmetselarij 2016
Vrijmetselarij 2017
Vrijmetselarij 2018

Er is in de loop van de eeuwen heel veel geschreven over de vrijmetselarij. Veel meer dan hier vermeld kan worden. Sommige vrijmetselaars vinden dat je voor je inwijding niets moet lezen, anderen vinden dat dat best wel kan. Bepaal daarin je eigen weg, zoals dat eigenlijk altijd geldt binnen de vrijmetselarij. Niet alle boeken zijn overigens nog nieuw te verkrijgen een zoektocht kan dus nodig zijn.

Vrijmetselarij voor dummy’s - J. Koppen & P. Benhamou (Co-auteurs: C. Hodapp & Philippe Benhamou)
De vrijmetselarij - M. Dierickx
Vrijmetselarij - Leo Apostel
Vrijmetselarij, symbolen, geheimen en betekenis - W. Kirk Macnulty
Geheimen, symbolen en rituelen van de vrijmetselarij - Jean-Louis De BiasiWe plaatsen cookies, zo min mogelijk en geanonimiseerd.

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver