Vrijmetselarij


De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap waarvan de wortels terug te voeren zijn tot het begin van de 18de eeuw. Ze kent een eeuwen oude traditie, waarin overigens wel - in de loop van de tijd - veranderingen zijn ontstaan. Vanaf heb begin heeft de vrijmetselarij niet alleen haar aantrekkingskracht uitgeoefend op mannen, maar zijn ook vrouwen ingewijd. Lange tijd betrof dit een uitzonderingssituatie, die ook niet zelden tot conflicten aanleiding.

In de 19de eeuw ontstonden de eerste gemende loges. Werkplaatsen waar mannelijke als vrouwelijke vrijmetselaars gezamenlijk aan de tempel der mensheid werken. In in het begin van de 20ste eeuw werden de eerste vrouwenloges gesticht. Overigens waren en al vanaf het begin adoptieloges voor vrouwen, waarbij zij onder het ‘toeziend oog’ van mannelijke vrijmetselaars hun eigen arbeid verrichtte.

Stacks Image 97

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en geanonimiseerd.

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver