Vrijmetselarij voor vrouwen Nederland

Vrijmetselarij is een eeuwenoude broederschap die een handreiking biedt voor de zoekende mens. Op basis van ritualen en symbolen gaat een mens op (symbolische) reis om zo zichzelf beter te leren kennen en te bouwen aan de tempel der mensheid.
Vrijmetselaars werken in werkplaatsen en iedere vrijmetselaar kan er voor kiezen om dit onder gelijke sekse of juist gemengd te doen. Dit is een persoonlijke keuze. En zo kunnen vrouwen er voor kiezen om in een gemengde werkplaats of louter onder vrouwen hun maçonnieke arbeid te verrichten.

Nederland heeft op dit moment twee loges waar uitsluitend vrouwen lid van zijn, één in ’s-Hertogenbosch en één in Gouda en een stuk of veertig gemengde loges, waarin mannen en vrouwen gezamenlijk bouwen aan de Tempel der Mensheid.
Stacks Image 349

’s-Hertogenbosch

In ’s-Hertogenbosch is de Loge Danú te vinden. De vaste loge-avonden zijn op dinsdag; iedere eerste en derde dinsdag van de maand. Meer informatie over de Loge Danú
Stacks Image 352

Gouda

De Loge De Waterspiegel in Gouda komt één keer per maand op een maandagavond en één keer per maand op een zaterdag bij elkaar. Meer informatie over de Loge in Gouda: Loge de Waterspiegel
Werkgroep Assen
De Loge De Waterspiegel heeft in Assen een werkgroep opgericht en deze bestaat op dit moment uit acht leden. De leden komen zowel in Assen als in Gouda bij elkaar. Indien u hier informatie over wil, dan kan dat via de mail van de werkgroep.

Persoonlijke ervaringen

Op deze site kunt u de persoonlijke ervaringen van een vrouwelijke vrijmetselaar lezen. Haar beleving kunt u vinden in: Persoonlijk Verhaal

Agenda en informatie


Agenda
14 september: Dag van de vrijmetselarij.


Meer informatie
Misschien vindt u het interessant om alvast het informatieboekje te lezen. Uiteraard kunt u tijdens een van onze informatiebijeenkomst een papieren versie van het boekje mee naar huis nemen.

Het Groot Oosten geeft jaarlijks een openbare versie uit van haar periodiek over de vrijmetselarij. De laatste is van september 2018: Vrijmetselarij, september 2018.

Wilt u een uitnodiging ontvangen voor de eerstvolgende informatiebijeenkomst laat dat dan maar even weten via ons contactformulier. Als u eerder een persoonlijk gesprek wenst dat kunt u dat ook via dat formulier laten weten.
Stacks Image 361
De zin van het zijn
12 auteurs aan het woord in relatie tot de vrijmetselarij
Dit bijzonder interessante boek is uitgegeven door uitgeverij FAMA. Het bevat twaalf zeer diverse perspectieven op ‘de zin van het zijn’. Het boek biedt hierbij een bijzonder inkijkje in het denken van de auteurs en in de vrijmetselarij. Mocht u zich afvragen of de vrijmetselarij iets voor u is, dan kan dit boek u wellicht verder helpen.
Stacks Image 370
Een kennismaking met de vrijmetselarij
Een toegankelijk boek waarin een beeld geschetst wordt wat er in de vrijmetselarij te vinden en te beleven is.
Werkplaats in het Vrijmetselarij Museum aan de Javastraat in Den Haag
Stichting Ritus en Tempelbouw & THOTH
Thoth is een tweemaandelijks magazine voor maçonnieke cultuur van de stichting Ritus en Tempelbouw.

HET PERSOONLIJKE IN DE LOGE
Idolen, goden, engelen, demonen: de mensenziel herbergt een veelheid aan schepselen die geheel of gedeeltelijk aan diezelfde ziel ontsproten zijn. De loge biedt een huis aan mensen die er verregaand uiteenlopende ideeën over de werkelijkheid op nahouden, maar die verenigd worden in gezamenlijke arbeid, in plaats van gescheiden te blijven in vijandschap. Het persoonlijke is in al zijn variatie welkom in de maçonnieke werkplaats.

Wie niet bang is voor een werkelijkheid die zich veel verder uitstrekt dan het alledaagse, vindt Thoth aan zijn en haar zijde. Voor 37,50 euro (bij automatische incasso) per jaar in zes afleveringen thuisbezorgd. Aanmelding is simpel: via de website van Ritus en Tempelbouw.
Stacks Image 175

Geheim

Kijk gerust eens rond op deze website. Het is echter niet mogelijk om een volledig beeld te geven van de Vrijmetselarij en we kunnen ons voorstellen dat het vragen oproept en dat je aanwezige vragen niet beantwoord worden. Neem gerust contact met ons op, dan helpen we u graag verder.

De Vrijmetselarij wordt gekend als een geheim genootschap, wat niet wil zeggen dat er niet veel informatie beschikbaar is. Het grootste geheim van de Vrijmetselarij is misschien wel de ervaring. De persoonlijke ervaring in een rituele en symbolische omgeving is niet te delen. Deze ervaring is haar grootste geheim.

De loge moet een veilige plek zijn voor haar leden, juist omdat ieder werkt aan zichzelf om van daaruit te bouwen aan de tempel der mensheid. Dat wat in de loge besproken blijft dus ook in de loge. De loge kent een sub rosa cultuur. Deze veiligheid vraagt om geheimhouding, niet alleen ter bescherming van uzelf, maar vooral ter bescherming van de ander.

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en geanonimiseerd.